จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวิธีแก้ปัญหาสำหรับการควบคุมศัตรูพืชที่ซื้อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต นายสมศักดิ์แจ้งตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินงานเพื่อกำจัดปลาดูด ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสายพันธุ์พื้นเมืองและสิ่งแวดล้อมจากสระน้ำขนาดใหญ่ที่สวนบุ่งทุ่งสังในเมืองหลวง จำนวนประชากรปลาดูดที่สวนรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ทำให้ปลาตายจำนวนมากและซากศพจำนวนมากเปล่งกลิ่นเหม็นที่แพร่กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบ เพื่อต่อสู้กับปลาดูดจำนวนมากในบ่อโครงการได้เห็นชาวบ้านจับปลาสดจำนวน 200 กิโลกรัมเพื่อขายในราคา 3 บาทต่อกิโลกรัมให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นพวกเขาได้จัดให้พ่อครัวชื่อโทชิชินชินชื่อ ธ นะไชยเอกคาวันใช้ปลาเป็นส่วนผสมในการสาธิตการทำอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคของสายพันธุ์สาธารณะ

การควบคุมศัตรูพืชที่ซื้อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต