ความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือวัยเด็กปรับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดในเด็ก การศึกษามุ่งเน้นไปที่การสัมผัสที่แตกต่างกันสามแบบ อันที่ป้องกันโรคหอบหืดและอีกสองภาพที่โน้มนำไปสู่โรคหอบหืด เราศึกษาว่าการแพร่กระจายของเซลล์เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มโรคหอบหืดหรือไม่ปัจจัยทางสูติกรรม

ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่นที่เกิดจากการผ่าตัดคลอดและฝุ่นจากฟาร์มและฝุ่นละอองในเมืองมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็กหรือไม่เพื่อตอบคำถามเหล่านี้นักวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน มีการตรวจสอบการย่อยเซลล์ dendritic ของฟาร์มและเด็กที่ไม่ใช่ฟาร์มเมื่ออายุ 6 ปีเพื่อประเมินว่าพวกเขาเป็นสื่อกลางในการป้องกันผลกระทบจากการสัมผัสในฟาร์มหรือไม่ การหลั่งไซโตไคน์ของเซลล์โมโนนิวเคลียร์นิวเคลียร์ในเลือดแบบไม่มีการกระตุ้นและกระตุ้น PBMCs ที่วัยรุ่นถูกตรวจสอบเพื่อระบุว่าปัจจัยทางสูติกรรมเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในชีวิตหรือไม่ PBMCs ของเด็กอายุ 4 ขวบถูกกระตุ้นด้วยฝุ่นละอองในฟาร์มและสสารฝุ่นที่แยกขนาดเพื่อค้นหาเส้นทางที่ใช้ร่วมกันและภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันระหว่างการสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันสองแบบ

การสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันสองแบบ