จัดฟันบางนา ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) ครอบฟัน ถือเป็นทันตกรรมแขนงนึงของทันตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับด้านความงามหนึ่ง

ถือว่าเป็นหลักเลยก็ได้ เพราะจะเป็นการทำฟันเพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป

รวมถึงการแก้ปัญหาของฟันที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง แตกหัก หรือ การทำเพื่อความสวยงาม

โดยสามารถแบ่งคร่าวๆ ดังนี้

ทันตกรรมฟันปลอม (Dental Crown)

สะพานฟัน (Dental Bridge)

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมรากเทียม
สาเหตุและประโยชน์ของการทำฟันปลอม
การที่คนเราต้องทำฟันปลอมนั้นก็เพื่อที่จะ
– ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
– ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อฟันจริงละลายไปที่ส่วนที่สูญเสียฟันที่แท้จริงไป
– ช่วยป้องกันฟันล้มหรือเอียงได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟัน
– ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
– ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
– ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

การฝังรากฟันเทียม
ฝังรากเทียม
ทันตกรรมรากเทียม
การฝังรากเทียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไป
ด้วยการฝังรากเทียมซึ่งทำจากวัสดุไททาเนียมลงบนกระดูก
ในบริเวณที่สูญเสียฟันไป หลังจากที่รากเทียมยึดกับกระดูกได้ดีแล้ว
จึงทำการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
เพราะสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด
ครอบฟัน

ทันตกรรมฟันปลอม
ครอบฟัน
การทำครอบฟันนั้นถือเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดหนึ่ง
สามารถทำได้ในหลายกรณี เช่น ฟันที่รักษารากฟันไว้ หรือทำเมื่อมีฟันแตก
เนื้อฟันธรรมชาติเหลืออยู่น้อย ไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุด
โดยจะใช้ครอบฟันเป็นตัวเคี้ยวแทนฟันธรรมชาติ
ซึ่งตัวครอบฟันก็จะทำหน้าที่ปกป้องฟันธรรมชาติไปในตัว
นอกจากนี้ยังสามารถทำเพื่อความสวยงามในฟันหน้าได้ด้วย
การทำครอบฟันนั้นจะทำบนฟันธรรมชาติที่มีราก หรือทำบนรากเทียมเท่านั้น
สะพานฟัน

สะพานฟันเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทดแทน
ฟันที่สูญเสียไป 1-3 ซี่ หลักการคือการทำครอบฟันบนฟัน2 ซี่ที่อยู่บริเวณหน้า
และหลังฟันซี่ที่สูญเสียไป แล้วจึงทำครอบฟันอีกซี่หนึ่งยึดเข้าด้วยกัน
ระหว่างครอบฟันทั้ง 2 ซี่ ดังนั้นเท่ากับว่าเมื่อสูญเสียฟัน 1 ซี่
จะต้องใส่ครอบฟันรวมทั้งหมด 3 ซี่

จัดฟันบางนา ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)